Náhradní plnění

Nákupem  služeb od  Digital Solution Marketing  z. s,  zaměstnáváme zdravotně postiženého pracovníka , podpoříte naší práci a navíc dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění.

Co je náhradní plnění?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Při nesplnění lze:

  • odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává

  • čerpat náhradní plnění odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo od osoby se zdravotním postižením, která podniká jako OSVČ

  • kombinovat odvod státu a náhradní plnění

Na kolik přijde odvod do státního rozpočtu

Průměrná mzda za rok 2018 činí 30 265  Kč. Odvod do státního rozpočtu by znamenal 75 662,5 Kč ročně za jednoho zaměstnance, který chybí ke splnění zákonné povinnosti. Podle počtu zaměstnanců byste ročně zaplatili:

Počet zaměstnanců

Povinný podíl OZP

Odvod do státního rozpočtu v Kč

50

2

151 325,-

200

8

605 300,-

1000

40

3 026 500,-

5000

200

15 132 500,-

Výhody čerpání náhradního plnění

Máte problém pro svou firmu najít pracovníky z řad osob se zdravotním postižením a chcete ušetřit na odvodu do státního rozpočtu? Náhradním plněním:

  • řešíte jednoduše zákonnou povinnost

  • dosáhnete daňové úspory

  • dáváte práci konkrétním lidem se zdravotním postižením

  • pomáháte zaměstnavatelům poskytovat handicapovaným dobré pracovní podmínky